U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Centar za razvoj kreativnih industrija

Centar za razvoj kreativnih industrija

Centar za razvoj kreativnih industrija je partnerska inicijativa aktera lokalnog razvoja u Konjicu, koji su se udružili s ciljem da promovišu razvoj i zapošljavanje u sektoru kreativnih industrija. Incijativa je pokrenuta u sklopu implementacije projekta “Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica” koji finansira Europska unija u sklopu programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Srednja škola Konjic potpisala je 7. jula 2022. godine sporazum o saradnji sa Općinom Konjic, Agencijom za ekonomski razvoj “PRVI KORAK” d.o.o. Konjic, Udruženjem poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic, Udruženjem za poduzetništvo i posao LINK Mostar i Vijećem mladih općine Konjic.

U sklopu aktivnosti ovog projekta nabavljen je CNC strug CNC210, sa datumom primopredaje 21. marta 2023. godine.