e-Učenje

Dobro došli

Naša škola koristi dvije platforme za online nastavu:

  1. Platformu eŠkola (www.eskola.ba) koja je službena platforma za online nastavu za sve škole u HNK i
  2. Platformu Google Classroom – G Suite (Više o Platformi pogledajte na G – Suite)