U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Nabavka opreme za kabinet informatike 2019

Nabavka opreme za kabinet informatike 2019

Ovim projektom donirana su sredstva u iznosu od 4000 KM za nabavku tri računara i laptopa. Ugovor je sklopljen između BH Telecoma i Srednje škole Konjic, datum 19. februar 2019. godine.

Nabavkom navedene opreme stvorit će se optimalniji uslovi za provođenje nastavnog procesa za profil elektrotehničar informacijskih tehnologija, a i za ostala odjeljenja prilikom izvođenja nastave informatike što će omogućiti:

  • Kvalitetniji nastavni proces će rezultirati većom motivacijom učenika za kreativnim angažovanjem, što će umanjiti broj učenika koji izbjegavaju učešće u nastavnom procesu.
  • Očekuje se korištenje ovog kabineta za potrebe raznih sekcija, dodatne nastave, kao i pripremanje učenika za takmičenja.
  • Unaprijeđena kvaliteta odgoja i obrazovanja u školi.
  • Razvijanje odgojne i obrazovne specifičnosti za zanimanje u IT sektoru.
  • 913 učenika će imati najmanje 1000 sati godišnje korištenja učionice i oko 200 sati interaktivne nastave.
  • Vijeće roditelja će imati priliku da putem multimedijalne tehnologije učionice bude informisano o aktuelnim temama iz domena škole.
  • Stručni organi škole će također koristiti potencijale učionice – kabineta kao multimedijalni prostor.
  • Kvalitetnije osmišljeno slobodno vrijeme učenika u radu sekcije.
  • Cjelokupna školska kultura na višem nivou.