U znanju je moć!
Robotičko takmičenje u organizaciji CERIT-a na temu novonastale situacije sa COVID-19
Robotičko takmičenje u organizaciji CERIT-a na temu novonastale situacije sa COVID-19

Robotičko takmičenje u organizaciji CERIT-a na temu novonastale situacije sa COVID-19

Čestitamo učenicima Čolak Medini (IIet), Hrnjica Edisu i Halilović Aliju (IIIeti) i njihovoj mentorici profesorici Hondo Amini koji su učestvovali na nagradnom robotičkom takmičenju u organizaciji CERIT- a i osvojili nagradu za najkorisniji projekat.

Tim Srednja škola Konjic je napravio maketu jedne prostorije koja ima senzore na ulazu i izlazu. Maksimalan broj osoba koje mogu biti prisutne u prostoriji je prema preporukama kriznog štaba 25 i tako je i kod njih. Onog momenta kada se prostorija napuni, a trenutni broj osoba u prostoriji je prikazan na displeju, mehanizam neće otvoriti vrata onima koji bi ušli, sve dok osoba koja izlazi iz prostorije ne aktivira senzor, otvore se vrata da bi izašla i na displeju ne prikaže jedna osoba manje.