JU "Srednja škola" Konjic

U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic

JU "Srednja škola" Konjic

O B A V I J E S T

U svrhu obilježavanja Svjetskog dana sestrinstva i sedmice Crvenog križa, učenici medicinske škole u saradnji sa Crvenim križom Konjic za građane organiziraju besplatno mjerenje šećera …