U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Zamjena fluorescentnih sijalica

Zamjena fluorescentnih sijalica

S ciljem zaštite okoliša, smanjenja potrošnje električne energije, kao i potrošnje javnog novca u budžetu HNK-a, u našoj školi je realiziran projekat zamjene fluorescentnih sijalica. Projekat je podržan javnim konkursom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.

Radove na demontaži fluorescentnih sijalica i njihovoj zamjeni led cijevima obavili su domari uz asistiranje učenika elektrotehničke stručne škole, a stručnu pomoć pružio je i nastavnik praktične nastave Hamid Džajić, pridržavajući se propisa, standarda i tehničkih normativa. Navedeni radovi su izvršeni u školskim učionicama, a reflektori su postavljeni u fiskulturnu salu.