U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Osnovi turizma

Osnovi turizma

Istraživačko učenje učenicima omogućava potpunije razumijevanje nastavne materije te doprinosi razvoju vještina neophodnih za prosperitetan život u savremenom dobu. Kako je ugostiteljsko-turistička škola po nastavnom planu i programu usmjerena na ovakav vid učenja, grupa od pedeset i pet učenika je u okviru predmeta Osnovi turizma realizirala istraživanje na temu “Šta građani Konjica misle o turističkom potencijalu općine Konjic?”. Služeći se postupkom anketiranja, učenici su u mjesecu aprilu, s profesoricom Ozanom Alagić pripremili deset odgovarajućih pitanja, anketirali 112 građana Konjica, analizirali prikupljene podatke i objedinili ih u konačne rezultate.

  • Rezultati ankete pokazali su da većina anketiranih građana (91%) smatra da općina Konjic posjeduje kapacitete da turizam bude jedna od tri vodeće grane privrede.
  • Dvije trećine anketiranih (65%) smatra da općina ima dobru turističku ponudu, dok osam od deset ispitanika (83%) misli da Grad ne ulaže dovoljno u izgradnju infrastrukture koja je u funkciji turizma. Također, istakli su i to da je najprioritetnije rješavati problem autobuske stanice, parkinga i smještajnih kapaciteta.
  • Kroz ponuđene odgovore utvrđeno je da anketirani građani smatraju da je turistima koji prvi put dolaze u Konjic najvažnije ponuditi obilazak Konjičke ćuprije, odlazak na rafting na rijeci Neretvi i posjetu Titovom bunkeru ARK D-0. Od turističkih destinacija koje nisu ponuđene u anketi, predložili su da turisti posjete muzeje drvorezbarstva i splavarenje na Jablaničkom jezeru.
  • Što se tiče anketiranih građana koji nisu posjetili neke od ponuđenih destinacija, na prvom mjestu je Bunker ARK D-0, a navedeni razlozi su klaustrofobija, prevoz, kao i slaba organizacija.
  • Anketirani građani smatraju da posjedujemo potencijale za razvoj planinskog turizma, a kao osnovne razloge zbog kojih nije razvijen naveli su puteve, smještajne kapacitete i nedovoljno educiran kadar koji radi na promociji.
  • Na pitanje je li neophodno uvesti terensku nastavu kroz koju bi učenici ugostiteljsko-turističke škole posjetili turističke atrakcije, svi anketirani (100%) su odgovorili da bi to bilo poželjno.