U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Tzubaki Nakashima

Tzubaki Nakashima

Kompanija TN Bosnia d.o.o. (Tzubaki Nakashima) iz Konjica je prepoznala važnost unaprijeđenja kvaliteta obrazovanja kao sistemskog pristupa, koji osigurava bolju ponudu radne snage na tržištu rada sa znanjima i vještinama potrebnim realnom sektoru. Menadžment ove firme je donaciju od 20 PC računara gospođe Elvise Faro, gospodina Cosimo Colasanti i gospodina Franco Dutti, usmjerio u našu školu i na taj način opremljen je informatički kabinet.