Mašinska stručna škola

U mašinskoj stručnoj školi obrazuju se kadrovi za zanimanja:

  1. mašinbravar
  2. automehaničar

Nastavne planove za ova zanimanja možete pogledati i preuzeti na sljedećim linkovima:

Nastavni plan mašinbravar

Nastavni plan automehaničar