U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Generacija 2021-22.

Generacija 2021-22.

Mister – Timur Vajzović
Miss – Lejla Muhibić
Prva pratilja – Asja Duranović
Druga pratilja – Zerina Ibrulj