U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Mali heroji

Mali heroji

Na poziv Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK upućenog JU „Srednja škola“ Konjic, profesorica Sanja Maksumić prijavila se na učešće na internacionalnom trodenevnom online seminaru „Children in War“ koji je realizovan u saradnji sa Muzejom ratnog djetinjstva iz Bosne i Hecegovine i Kuće Anne Frank iz Holandije. Nakon uspješno završenog seminara profesorica Sanja je dobila poziv, sa još tri učesnika iz naše države, od EuroClio organizacije iz Holandije da učestvuje na dvodnevnom seminaru „Seeking Justice“u Hagu – Holandija. Na seminaru su bili učesnici iz BiH, Srbije, Hrvatske, Latvije, SAD i Holandije.

Ciljevi seminara i metodologija koja je korištena tokom istog:

  • Približavanje međunarodnog krivičnog prava i pravde (koncept kao i konkretni mehanizmi) za nastavnike iz Europe
  • Stavaranje prilike za nastavnike da posjete i iz prve ruke nauče o Međunarodnom krivičnom sudu kao i Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu za bivšu Jugoslaviju te nauče o historiji i evaluaciji međunarodnog krivičnog prava
  • Upoznavanje nastavnika sa projektom “JustNow – Toolbox for Training about Human Rights” („ JustNow- alatima za izučavanje ljudskih prava“) koji se bave nastavnim alatima i materijalima za obuku o zaštiti ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava- platforma je još uvijek dostupna samo na engleskom jeziku, bit ćemo obavješteni kada bude dostupna i na bosanskom
  • Istraživanje metodologije korištenjem usmene historije i svjedočenja svjedoka u nastavi, obrazovne i vremenske karte o temama vezanim za ljudska prava, unapređenje vještina kritičkog mišljenja kroz delierativne i participativne metodologije umjerene na razbijanje složenih tema na pristupačan način, upravljanje učionicom i emocijama učenika kada se raspravlja o teškim temama, naglašavajući umjesto toga važnost i moć individulanog izbora i sposobnosti odgovora kada se suoči sa etičkim dilemama i pitanjima od globalnog značaja
  • Ohrabivanje i osnaživanje nastavnika da prošire svoje znanje o pitanjima kao što supravda i posljedicama sukoba i rata.
Lični utisci o seminaru: veoma interesantno i korisno iskustvo, upoznavanje sa radom i historijom Međunarodnog krivičnog suda i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju te upoznavanje sa učesnicima na projektu i projektom „JustNow“ .