U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Fond za zaštitu okoliša FBiH

Fond za zaštitu okoliša FBiH

“Zamjena fluorescentnih sijalica u Srednjoj školi Konjic” je projekat podržan javnim konkursom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu novčanih sredstava realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.

Činjenica je da je energija, odnosno dostupnost energije po prihvatljivim cijenama ključan preduslov ostvarenja ekonomskog i socijalnog razvoja svakog društva. Međutim, jednako je činjenica i to da proizvodnja energije i njena upotreba znatno utiču na okoliš, uzrokujući zagađenost lokalnog i regionalnog karaktera, te probleme poput globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena. Zato je jasno da je energetski sektor u Bosni i Hercegovini, Evropskoj uniji, ali i širom svijeta danas suočen s izazovom održivog razvoja – razvoja koji omogućava sigurno snabdijevanje energijom i povećenje udjela proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije, a istovremeno smanjuje negativne uticaje na okoliš.

Poboljšanje efikasnosti potrošnje energije jedan je od najvažnijih stupova moderne energetske politike, te je ključan i ekonomski najefektivniji mehanizam za postizanje ciljeva održivog razvoja energetskog sektora. Poboljšanjem efikasnosti potrošnje energije smanjuju se troškovi i doprinosi konkurentnosti nacionalne ekonomije.

Energetska efikasnost znači trošiti manje energije za isti nivo komfora ili čak povećanje nivoa komfora. Energetska efikasnost nudi mnoge koristi, zavisno od tipa intervencije.

    Glavni cilj projekta:
  • doprinijeti očuvanju okoliša u FBiH.
    Specifični ciljevi:
  • smanjiti potrošnju eleketrične energije u Srednjoj školi Konjic,
  • smanjiti potrošnju javnog novca u budžetu HNK,
  • smanjena emisija CO2.
Navedeni projekt je u direktnoj povezanosti s Nacionalnim ekološkim planom (NEAP) koji se odnosi na segment upravljanja kvalitetom zraka i u kojem je jedna od mjera Program stabilizacije i postepenog smanjivanja emisija kiselih i stakleničkih gasova, te veće korištenje obnovljivih izvora energije. Prema Strategiji zaštite okoliša FBiH, okolišni cilj svih provedenih mjera za zaštitu zraka odnosi se na smanjenje emisije CO2 u atmosferu.

Nakon postupka provođenja javnih nabavki i odabira najboljeg ponuđača, izvršena je nabavka i u toku je zamjena LED cijevi 18W 150cm – 830 komada i reflektora 50W – 10 komada za sportsku dvoranu.