U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Historijat škole

Historijat škole

Opća gimnazija je osnovana Odlukom Ministarstva prosvjete Bosne i Hercegovine br. 8765, od 17. novembra 1945. godine i to kao „Državna niža realna gimnazija“ Konjic. U školskoj 1952/53. godini otvara se V (peti) razred gimnazije i tada škola počinje prerastati u prvu Gimnaziju pod nazivom „Državna realna gimnazija“ Konjic. Školske 1955/56. godine školovanje završava prva generacija maturanata niže gimnazije. Školske 1958/59. godine gimnazija prerasta u četverorazrednu srednju školu pod nazivom „Gimnazija“ Konjic. Umjesto V, VI, VII i VIII razreda upisani su I, II, III, i IV razred Gimnazije.

Zbog stalne potrebe za kadrovima mašinskih tehničara, preduzeće „Igman“ Konjic, svojim aktom broj 5037, od 22. augusta 1961. godine, obratilo se Savjetu za stručno obrazovanje Narodne Republike Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za otvaranje tehničke škole – mašinski odsjek sa središtem u Konjicu. Nakon što je preduzeće „Igman“ obezbijedilo potrebne uslove za rad škole i nakon što je stručna komisija Sekretarijata Savjeta za stručno obrazovanje utvrdila da su ispunjeni potrebni uslovi iz člana 114, Zakona o školstvu (Službeni list FNRJ, broj:28/58), Sekretarijat Savjeta za stručno obrazovanje NRBiH donio je rješenje broj: 04-1160/3, od 7. oktobra 1961. godine da Tehnička škola – mašinski odsjek pri preduzeću „Igman“ Konjic može otpočeti s radom. Do donošenja rješenja, služba za opšte i kadrovske poslove preduzeća „Igman“ uz pomoć Zavoda za zapošljavanje u Konjicu izvršila je prijem jednog odjeljenja prvog razreda od trideset i dva učenika. Izvršene su i ostale pripreme tako da je nastava počela 10. septembra 1961. godine. Prva sjednica Nastavničkog vijeća, vezana za podjelu predmeta, održana je 3. septembra 1961. godine. Nastava je izvođena u prostornoj učionici, smještenoj u objektu u kojem je bila Alatnica preduzeća, a u njoj se odvijala praktična nastava. Dana 6. septembra 1965. godine, po odluci Radničkog savjeta preduzeća „Igman“, broj 200/18 osniva se Mašinski školski centar u Konjicu, u čijem sastavu su bile dvije škole, Mašinska tehnička škola i Metaloprerađivačka škola s praktičnom obukom.

Ekonomska škola u Konjicu osnovana je 22. novembra 1960. godine Rješenjem Narodnog odbora opštine Konjic, broj 02-2173, od 22. novembra 1960.godine.

Dana 11. februara 1974. godine održan je referendum o spajanju Gimnazije, Ekonomske škole i Mašinskog školskog centra u jedinstvenu organizaciju udruženog rada Srednjoškolski centar „Bratstvo-jedinstvo“ Konjic. Udružene škole nastavljaju i dalje rad u odvojenim zgradama do izgradnje nove školske zgrade Centra, saglasnost SO Konjic br. 02/3-017-14/74, od 20. februara 1974. godine na odluku o spajanju srednjih škola. Novo zdanje Srednjoškolskog centra je otvoreno 24. novembra 1979. godine. Od 10. jula 1979. godine stupio je na snagu novi Zakon o srednjem usmjerenom obrazovanju.

Zbog agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, u svim školama Srednjoškolskog centra prekinuta je nastava 20. aprila 1992. godine. Uredbom Ministarstva za obrazovanje i kulturu RBiH, svi učenici su s uspjehom završili razred. Novembra 1993. godine počela je nastava za školsku 1992/93. godinu. Završena je reorganizacija srednjih škola te su srednje škole ujedinjene pod nazivom Srednja škola Konjic. Radilo se po skraćenom programu. Školska 1993/94. počela je 21. marta 1994. godine. Nastava se izvodi skraćeno, po grupama predmeta. Nastava se izvodi i u isturenim odjeljenjima u Buturović Polju, Parsovićima i Seonici. Od školske 1996/97. do 2004. godine škola nosi naziv „Mješovita srednja škola“. Od 2004. godine škola nosi naziv Javna ustanova „Srednja škola“ Konjic.