U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
STEM/STEAM 2024

STEM/STEAM 2024

Radi uvođenja didaktičko-metodičkih inovacija u nastavni proces i profesionalne nadogradnje nastavnog kadra, u našoj školi je 10. i 11. januara 2024. godine održana STEM/STEAM obuka za trideset i četiri profesora. Obuku su vodile profesorice Ozana Alagić i Mersida Sitar, master mentori projekta općeg obrazovanja „TABLA“, koje su dvodnevna predavanja i radionice iskoristile da kreativno, kvalitetno i dosljedno prezentiraju sve osobenosti ovog inovativnog pristupa obrazovanju.

Budući da STEM/STEAM koncept ujedinjuje nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku, njegov konačni cilj usredsređen je na uključivanje ovih disciplina u relevantna iskustva učenja i poučavanja. Stoga je cjelokupna obuka zasnovana na osobenostima i međusobnoj povezanosti Zajedničke jezgre nastavnog plana i programa s jasno definiranim ishodima učenja i Operativnog nastavnog plana i programa za STEM/STEAM kompetencije, definiranju i metodama razvoja 4K vještina (komunikacija, kolaboracija, kreativnost i kritičko mišljenje), formativnog praćenja i ocjenjivanja, istraživačkog učenja (IBL), projektne nastave, godišnjeg plana poučavanja, te međupredmetnog povezivanja.

Stečeno znanje i sve značajke STEM/STEAM načina učenja i poučavanja polaznici obuke su primijenili u izradi nastavnih priprema čija će realizacija zasigurno doprinijeti unapređenju nastavnog procesa i učeničkih postignuća.