U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
Helvetas

Helvetas

U četvrtak 1. aprila tekuće godine Fondacija HELVETAS Moja budućnost i JU “Srednja škola” Konjic održali su online prezentaciju na temu “Elaborati opravdanosti uvođenja novih zanimanja: vodoinstalatera, zavarivača, operatera na CNC mašinama i nanosioca zaštitnih prevlaka-galvanizera u JU “Srednja škola” Konjic”. Na prezentaciji je prisustvovalo preko 30 učesnika, uključujući predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, Općine Konjic, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo Mostar te predstavnike poslovnih subjekata, osnovnih škola i roditelja učenika.

Do izrade elaborata i dobijenih rezultata došlo se kroz Srednjoročnu analizu prognoza kretanja po zanimanjima koja je 2020. urađena uz podršku Fondacije HELVETAS Moja budućnost te niza okruglih stolova sa Općinom Konjic, Srednjom školom Konjic i lokalnim poslovnim subjektima, gdje se došlo do saznanja da metaloprerađivačka industrija i građevinski sektor imaju potrebu za određenim zanimanjima.

Prezentatori elaborata ujedno i zaposlenici Srednje škole Konjic:

Sanjin Džajić dr. sc. tjelesnog odgoja i sporta, Donisa Begtašević prof. pedagogije, Amina Hondo dipl. ing. elektrotehnike i Elma Bubalo dipl. ing. hemije, naglasili su da je cilj doći do odgovora na pitanja:

  • Kakva je potražnja za ciljanim zanimanjima?
  • Kako uključiti obrazovne institucije, privredne subjekte, općinu, roditelje i učenike u taj proces?
  • Na koji način učenike najadekvatnije pripremiti za tržište rada?
  • Kako motivisati učenike da upišu zanimanja koja su deficitarna?

Analizom provedenih elaborata zaključeno je sljedeće:

  • Služba za zapošljavanje Konjic nema prijavljenih osoba sa zanimanjima koja su bila tema elaborata.
  •  Poslovni subjekti su iskazali interes za: realizaciju praktične nastave i ferijalne prakse u njihovim preduzećima, promociju zanimanja i usavršavanje teoretskih i praktičnih znanja i vještina profesora, te za razne druge stimulanse za učenike.
  • Kroz kvalitetnu promociju zanimanja povećati zainteresovanost učenika.

S obzirom da je iskazan interes poslovnih subjekata za ciljanim zanimanjima, sljedeći korak koji vodi ka realizaciji uvođenja istih je u kvalitetnom karijernom informisanju učenika i roditelja učenika osnovnih škola.