U znanju je moć!
JU "Srednja škola" Konjic
šk. 2022/23

šk. 2022/23

Učenici Srednje škole Konjic već treću godinu učestvuju u projektu pod naslovom Obrazovanje za mir. Sam projekat pod naslovom PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) mirovnog obrazovanja je USAID-ov projekt izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa u Bosni i Hercegovini.

Strateški dokument projekta, Platforma za mir, šalje jasnu i snažnu poruku da narodi i građani u BiH žele dugoročan i stabilan mir kako bi mogli izgraditi bolje društvo te da se rat, ratna stradanja i sukobi nikome i nikada više na ovim prostorima neće dogoditi.

U školskoj 2022-2023. godini učenici su zajedno sa profesorom Nerminom Hakalovićem učestvovali u brojnim radionicama na kojima su pokazali svoje krativne vještine i sposobnosti. Prioritet radionica jeste naglasak na Mirovnom obrazovanju gdje se kod učenika trebaju razviti vještine i znanja o miru i ideji da mir nema alternativu. Međutim, pored radionica na kojima se promoviše mir učenici su učestvovali i u radionicama koje prate aktuelna zbivanja u društvu. U radionici Nenasilna komunikacija, stereotipi i predrasude učenici su kroz grupni rad i vježbe nastojali da dođu do zajedničkog stajališta kako se pojedinac treba ponašati u određenim situacijama koje mogu biti neugodne zbog nerazumijevanja. Učenici radionice su kroz interakciju pokazali da poznaju osnovne elemente vezane za stereotipe i predrasude. Kroz radionicu i predavanje učenici su svoja znanja proširili i stekli uvid u važnost razumijevanja samih termina stereotip i predrasuda. Vezano za nenasilnu komunikaciju učenici su uočili komponente nenasilne komunikacije i konstatovali da je ona daleko prihvatljivija u društvu.

Posebna radionica je bila Identitet za pomirenje na kojoj su učenici nastojali da kroz diskusije shvate kako postoje različiti identiteti koji definišu pojedinca. Kroz aktivnosti i rad u grupi učenici su nastojali da odrede vlastiti identitet koji ih može najbolje predstaviti. Zaključak je da je teško se odrediti samo na jedan način, već da je čovjek kompleksna osoba koja u sebi sadrži brojne posebnosti.

Također, održana je radionica koja se bavi pitanjem savremenog čovjeka, a to je Mentalno zdravlje na kojoj su razmatrani problemi poput svakodnevnog stresa, uzroke stresa kao i traženje rješenja za moguće stresne situacije. Učenici su nastojali objasniti koje stresne situacije im se svakodnevno događaju i kako da se izbore sa njima. Naglašeno je kako se treba hrabro suočiti sa svim izazovima današnjice i kako treba otvoreno razgovarati o problemima i nastojati ih riješiti. Važnu stvar su učenici uočili, a to je da se sa određenim problemom treba suočiti i uz pomoć prijatelja doći do pravog rješenja.

Radionica koja je učenicima na najbolji način pružila uvid u rješavanje konfliktnih situacija jeste Transformacija konflikta. Sama tema transformacija konflikta je veoma zanimljiva učenicima jer svakodnevno dolaze u situacije koje je neophodno riješiti na najbolji način. Kroz zadane aktivnosti poput donošenja odluka, simulacije rješavanja problema i kreativnim crtežima učenici su pokazali zavidno znanje rješavanja konflikata i imaju jedan pozitivan stav da je svaki konflikt rješiv ako mu se na adekvatan način spriječi. Važno je istaći da su učenici stava da je bitno spriječiti da dođe do bilo kakavog konflikta i da je preventvno djelovanje veoma važno.