U znanju je moć!
PZV – preduzeće za vježbu
PZV – preduzeće za vježbu

PZV – preduzeće za vježbu

Slijedeći staru izreku da investiranje u znanje plaća najbolje kamate, od ove godine učenicima ekonomske škole omogućen je i rad u potpuno opremljenom kabinetu za izvođenje nastave PZV – preduzeće za vježbu. Kabinet je opremljen savremenim tehničkim uređajima koji osiguravaju jedan inovativan i na praksu usmjeren nastavni metod rada. Na svim računarima u kabinetu instaliran je softver za knjigovodstvo, AB PLUS 10.0, koji sačinjavaju sljedeći odjeljci:

  • Glavna knjiga,
  • PDV KUF/KIF,
  • PC kasa,
  • Maloprodaja,
  • Materijalno knjigovodstvo,
  • Proizvodnja,
  • Stalna sredstva,
  • Plate i
  • Blagajna.

U AB Plus-u se može voditi neograničen broj firmi. Sva knjiženja koja se odvijaju u pomoćnim knjigama automatski se prebacuju u Glavnu knjigu. Tako učenici mogu sva znanja o evidenciji stalnih sredstava, potraživanja, obaveza, zaliha, troškova, novčanog poslovanja, prihoda ili rashoda praktično primijeniti, evidentirajući iste kroz knjigovodstveni program svojih „fiktivnih firmi“. Poslujući s „fiktivnim firmama“, osim knjigovodstvene evidencije, učenici će praktično raditi na svim dokumentima koji se koriste u stvarnom poslovanju, kao što su upit, ponuda, narudžba, otpremnica, faktura, komisijski zapisnik, primka itd. Ovakav način pretvaranja teorijskog znanja u praktična iskustva omogućit će učenicima da steknu osnovne kvalifikacije za današnje tržište rada. Napominjemo da je cjelokupan projekt, uz podršku aktiva i rukovodstva škole, inicirala profesorica Merima Memić, a njegovo realiziranje svojim donacijama osigurale su firme ABSoft iz Sarajeva, te AMS i ALCON iz Konjica, kojima svakako dugujemo veliku zahvalnost.

S obzirom na to da se nastava izvodi po pažljivo struktuiranom nastavnom planu i programu, koji realiziraju posvećeni profesori s dugogodišnjim radnim iskustvom u struci i u nastavi, po završetku srednje ekonomske škole učenici bivaju osposobljeni za rad u različitim vrstama preduzeća, bankama, javnim ustanovama ili institucijama različitog karaktera. Stoga, smatramo da će im ovakav vid praktičnog osposobljavanja za savremeno tržište rada olakšati aktivno poslovanje u društvu. Ukoliko sa zvanjem ekonomskog tehničara nastave svoje školovanje, nakon završenog fakulteta mogu postati ekonomisti, stručnjaci za različite oblasti, menadžeri i profesori. Dakle, zbog svega navedenog, s pravom možemo reći da je ekonomska škola pravi izbor za buduće srednjoškolce.