U znanju je moć!
Osnaživanje i angažman mladih u sklopu Sporazuma o partnerstvu s CACH-m
Osnaživanje i angažman mladih u sklopu Sporazuma o partnerstvu s CACH-m

Osnaživanje i angažman mladih u sklopu Sporazuma o partnerstvu s CACH-m

U okviru projektne aktivnosti osnaživanja i angažmana mladih, JU “Srednja škola” Konjic nedavno je potpisala Sporazum o partnerstvu s Caritasom Švicarske u BiH (CACH).
Radi poboljšanja praktične metode učenja i nastavnih metoda, CACH je podržao našu školu dodjelom funkcionalnog plastenika s pratećom opremom, posebnim alatom, te odgovarajućim vrstama sadnica i sjemena. Uz nadzor sutručnjaka CACH-a, profesorice Đenana Buturović i Ezana Nefer-Imamović će, prenošenjem praktičnih i konkretnih iskustava tokom cijele godine, učenike educirati kako da teoriju primijene u praksi. Iskustvo će uključivati, ali se neće ograničavati na sljedeće aktivnosti:

  • planiranje i rad u plasteniku sa   agrotehničkim i ekonomskim aspektima;
  • sadnja usjeva kao što su paradajz, krastavci, razne salate, paprike, jagode itd;
  • posmatranje i dokumentiranje uslova rasta i relevantnih parametara kao što su potrebe za navodnjavanjem i prozračivanjem, praćenje i promatranje prevencije ili liječenja eventualno nastalih bolesti;
  • praćenje svih aspekata koji se odnose na praktično upravljanje i marketing.

Realizacija projekta počela je postavljanjem plastenika, a u cjelokupnom procesu učestvovali su učenici drugog i četvrtog razreda poljoprivredne škole. Oni su izvršili osnovnu i dopunsku obradu tla, zasadili svoje prve usjeve, te prisustvovali instalaciji sistema za navodnjavanje. Sve zadatke i agrotehničke mjere potrebne za razvoj biljaka, do kraja nastavne godine izvršavat će učenici drugog razreda, a učenicima četvrtog razreda želimo mnogo sreće u budućem radu.

[modula id=”2175”]