U znanju je moć!
Posjeta načelnika Osmana Ćatića našoj školi
Posjeta načelnika Osmana Ćatića našoj školi

Posjeta načelnika Osmana Ćatića našoj školi

Dana 7. juna 2021. godine, našu školu posjetio je općinski načelnik, gospodin Osman Ćatić kako bi se upoznao s trenutnim aktivnostima i vrednovao trud svih onih koji su učestvovali na robotičkom takmičenju “Budućnost se dešava sada”. Naime, tom prilikom načelnik je elektrotehničkoj školi uručio vrijednu nagradu u vidu robotičke opreme, koja je potrebna za kvalitetno održavanje praktične nastave, vježbi, kao i za učešća na budućim takmičenjima.
Stoga, našem načelniku se iskreno zahvaljujemo, kako na nagradi, tako i na činjenici da primjećuje i cijeni trud koji svakodnevno ulažemo u kvalitet obrazovanja.