U znanju je moć!
Rezultati školskog takmičenja iz informatike
Rezultati školskog takmičenja iz informatike

Rezultati školskog takmičenja iz informatike

U četvrtak, 17.3.2022. godine održano je školsko takmičenje iz informatike. Na takmičenju je učestvovao 31 učenik, a takmičari su bili raspoređeni u tri kategorije.
Za organizaciju takmičenja, pripremu zadataka i pregled radova bile su zadužene Emina Lizde i Azra Krezić, profesorice aktiva informatike.
Najbolje rezultate ostvarili su sljedeći učenici:

  Teorija IT:
 1. Emina Džajić, IIa
 2. Lamija Granulo, IIet
 3. Hamza Bubalo, IIa
  Programiranje – C++:
 1. Mirnes Šubara, IVeti
 2. Adem Sultanić, IVeti
 3. Admir Voloder, IIet
  Web programiranje – HTML/CSS:
 1. Ali Halilović, IVeti
 2. Benjamin Cero, IVeti
 3. Edis Hrnjica, IVeti
Najuspješnijim učenicima upućujemo čestitke i želimo mnogo uspjeha na kantonalnom takmičenju koje će se održati 11.4.2022. godine na Fakultetu informacijskih tehnologija u Mostaru.

Tekst: Alma Džajić
Foto: Emina Lizde