U znanju je moć!
Ekonomska olimpijada 2023
Ekonomska olimpijada 2023

Ekonomska olimpijada 2023

Ekonomska olimpijada jedno je od značajnijih takmičenja koje učenicima omogućava da usavršavanjem ekonomske pismenosti postanu konkurentni pojedinci na tržištu rada i da se tako pripreme za izazove savremenog doba. Obrazac po kojem je ovo takmičenje organizirano ogleda se u podijeljenosti na četiri kruga – u rasponu od općeg, preko regionalnog i finalnog do konačnog, međunarodnog kruga. Iako je u bh. obrazovnom svijetu Ekonomska olimpijada prisutna tek dvije godine, o interesu učenika za ovo takmičenje dovoljno govori činjenica da je ove godine u općem krugu učestvovalo 485 učenika iz 49 škola.

Tom prilikom, 20. i 24. aprila 2023. godine, našu školu je predstavljalo osam učenika, a poseban uspjeh ostvario je Sead Gakić, učenik trećeg razreda matematičko-informatičke gimnazije. Naime, Sead je nakon jednomjesečne pripreme u prvom krugu i u veoma jakoj konkurenciji zauzeo zavidno peto mjesto. Važno je napomenuti i to da je za pripremu učenika i održavanje takmičenja zaslužan Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a ulogu koordinatora za našu školu preuzela je profesorica Merima Memić.

Ovaj visoki plasman osigurao je da naš učenik učestvuje u sljedećem, regionalnom krugu koji je raspoređen na četiri regije. Mostarskoj regiji pripada ukupno šest škola, čiji učenici će svoje znanje ponovo pokazati 26. i 29. maja 2023. godine.

Našem učeniku iskreno čestitamo i želimo da svoje sposobnosti dokaže i u samom kraju takmičenja.