Ekonomska olimpijada 2023
Ekonomska olimpijada 2023

Ekonomska olimpijada 2023

Ekonomska olimpijada jedno je od značajnijih takmičenja koje učenicima omogućava da usavršavanjem ekonomske pismenosti postanu konkurentni pojedinci na tržištu rada i da se tako pripreme za izazove savremenog doba. Obrazac po kojem je ovo takmičenje organizirano ogleda se u podijeljenosti na četiri kruga – u rasponu od općeg, preko regionalnog i finalnog do konačnog, međunarodnog kruga. Iako je u bh. obrazovnom svijetu Ekonomska olimpijada prisutna tek dvije godine, o interesu učenika za ovo takmičenje dovoljno govori činjenica da je ove godine u općem krugu učestvovalo 485 učenika iz 49 škola.

Tom prilikom, 20. i 24. aprila 2023. godine, našu školu je predstavljalo osam učenika, a poseban uspjeh ostvario je Sead Gakić, učenik trećeg razreda matematičko-informatičke gimnazije. Naime, Sead je nakon jednomjesečne pripreme u prvom krugu i u veoma jakoj konkurenciji zauzeo zavidno peto mjesto. Važno je napomenuti i to da je za pripremu učenika i održavanje takmičenja zaslužan Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, a ulogu koordinatora za našu školu preuzela je profesorica Merima Memić.

Ovaj visoki plasman osigurao je da naš učenik učestvuje u sljedećem, regionalnom krugu koji je raspoređen na četiri regije. Mostarskoj regiji pripada ukupno šest škola, čiji učenici će svoje znanje ponovo pokazati 26. i 29. maja 2023. godine.

Našem učeniku iskreno čestitamo i želimo da svoje sposobnosti dokaže i u samom kraju takmičenja.