U znanju je moć!
Adaptacija školske zgrade na lokalitetu “Igman”
Adaptacija školske zgrade na lokalitetu “Igman”

Adaptacija školske zgrade na lokalitetu “Igman”

S iznimnim zadovoljstvom ističemo da su krajem decembra prethodne godine počeli radovi na adaptaciji školske zgrade na lokalitetu “Igman”. Riječ je o projektu “EU sanacija srednjih škola u BiH” koji u cjelosti finansira Evropska unija, a značaj ove realizacije ogleda se u stvaranju boljih uslova za boravak i odvijanje nastave u stručnim školama.