U znanju je moć!
Školsko takmičenje iz matematike
Školsko takmičenje iz matematike

Školsko takmičenje iz matematike

Školskom takmičenju iz matematike, održanom 4. marta 2024. godine, pristupilo je 46 učenika od prvog do četvrtog razreda. Komisiju zaduženu za pripremu zadataka i pregled radova sačinjavali su profesori aktiva matematike – Benjamin Zerem, Emina Zahirović, Alma Mujkanović, Mersida Sitar, Hatidža Hejub, Hatidža Šoto i Almedina Sinanović, a prema konačnom izvještaju status najboljih dobili su sljedeći učenici:

  PRVI RAZRED
 1. Orhan Mravović, Ia
 2. Samina Borić, Ia
 3. Lamija Jazvin, Ib
  Junuzović Nađa, Id
 4. Amina Gakić, Ib
  DRUGI RAZRED
 1. Harun Lapo, IIa
 2. Sadika Fišić, IIa
 3. Nađa Trešnjo, IIa
 4. Sedina Graho, II ETI
  TREĆI RAZRED
 1. Nedim Hodžić, IIIa
  Faris Suljić, IIIb
 2. Ammar Kriještorac, IIIb
 3. Naida Graho, III ET
 4. Nađa Alihodžić, IIIa
  ČETVRTI RAZRED
 1. Emina Džajić, IVa
 2. Hamza Bubalo, IVa
 3. Mehmedalija Hodžić, IVa
 4. Amna Macić, IVa
Učenicima iskreno čestitamo i želimo da ostvare što bolji uspjeh na kantonalnom takmičenju koje će biti održano 23. marta 2024. godine.