U znanju je moć!
Projekti
Projekti

O B A V I J E S T

U svrhu obilježavanja Svjetskog dana sestrinstva i sedmice Crvenog križa, učenici medicinske škole u saradnji sa Crvenim križom Konjic za građane organiziraju besplatno mjerenje šećera …