U znanju je moć!
Fondacija Helvetas Moja Budućnost – laptopi
Fondacija Helvetas Moja Budućnost – laptopi

Fondacija Helvetas Moja Budućnost – laptopi

Zahvaljujemo Fondaciji Helvetas Moja Budućnost na donaciji dva laptopa za izvođenje nastavnog procesa u vrijeme pandemije COVID-19 virusa.

Fondacije Helvetas Moja Budućnost ima za cilj pridonijeti poboljšanju ekonomskih prilika i zapošljivosti u Bosni i Hercegovini, posebno za mlade, kroz razvijanje poslovnih prilika na lokalnom nivou i unapređenje procesa i prakse u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Nadalje, fokus projekta je na obrazovanju i edukaciji odraslih, a koji su u skladu s potrebama tržišta rada. Glavna poruka koja se treba prenijeti javnosti je: “Mi kreiramo lokalno održiva rješenja, povezujući ljude, institucije i sredstva, za usmjereno zapošljavanje i bolji kvalitet života -> za bolju budućnost svih muškaraca i žena u BiH“.