U znanju je moć!
Izbor učenika generacije za školsku 2019/2020.godinu
Izbor učenika generacije za školsku 2019/2020.godinu

Izbor učenika generacije za školsku 2019/2020.godinu

Na osnovu člana 14. Pravilnika o izboru učenika generacije Javne ustanove „Srednja škola“ Konjic, Komisija za izbor učenika generacije za školsku 2019/20. godinu, donijela je odluku:
Špago (Džemil) Harun je učenik generacije JU„Srednja škola“ Konjic
Mehanoli (Jasmin) Lejla je učenik generacije opće gimnazije
Bubalo (Samir) Adnan je učenik generacije srednjih tehničkih i srodnih škola
Ćosić (Adis) Mirnesa je učenik generacije srednjih stručnih škola