U znanju je moć!
Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini
Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini

Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini

Na osnovu tačke II. Odluke o raspisivanju konkursa za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, broj: 05-02-34-941/20 od 2. juna 2020. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA UPIS REDOVNIH UČENIKA U PRVI (I.) RAZRED
SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Konkurs kao i plan upisa se može preuzeti u prilogu.