U znanju je moć!
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19) u  JU „Srednja škola“ Konjic
Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19) u JU „Srednja škola“ Konjic

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu novog korona virusa (COVID-19) u JU „Srednja škola“ Konjic

Navedeni Krizni plan možete preuzeti na linku ispod.