U znanju je moć!
„Turska kuharska tradicija kao dio bosanskohercegovačke baštine“
„Turska kuharska tradicija kao dio bosanskohercegovačke baštine“

„Turska kuharska tradicija kao dio bosanskohercegovačke baštine“

Projektom „Turska kuharska tradicija kao dio bosanskohercegovačke baštine“ naša škola se prijavila na javni poziv Instituta Yunus Emre – Sarajevo za apliciranje projekata profesora turskog jezika, koji će se realizovati s učenicima u ovoj školskoj godini.

Prethodne sedmice je u prostorijama JU “Srednja škola” Konjic, uspješno realizovana prezentacija projekta pod nazivom „Turska kuharska tradicija kao dio bosanskohercegovačke baštine“.

Aktivnosti koje su realizovane ovom prezentacijom su uključivale:

  • istraživanje uticaja turske kuhinje na bosanskohercegovačku kuhinju, prikupljanje i odabir recepata specifičnih za tursku kuhinju, za koju su bili zaduženi učenici gimnazije s profesoricom turskog jezika Fatimom Babajić;
  • pripremu i prezentaciju recepata u sklopu praktične nastave, za što su bili zaduženi učenici ugostiteljske škole, smjer kuhar i konobar s profesoricom praktične nastave Mehdijom Košpo.
Zahvaljujući ovom projektu, učenici naše škole su:
  • poboljšali nivo praktičnih kompentencija za zanimanje kuhar i konobar,
  • pokazali izvanredne komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • obogatili nivo znanja o kulturi i tradiciji Turske i turskog naroda,
  • na inovativan, kreativan i zanimljiv način pokazali put ka povećanju motivacije za rad kod profesora i kod učenika,
  • podstakli i profesore i učenike na razvoj istraživačkog duha,
  • podigli cjelokupnu školsku kulturu na viši nivo.

Čestitamo našim učenicima i profesorima na uspješnoj realizaciji pomenutog projekta!