U znanju je moć!
Projekt „Naša  školska dvorana i dva razreda  na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja“
Projekt „Naša školska dvorana i dva razreda na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja“

Projekt „Naša školska dvorana i dva razreda na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja“

Naša škola je provela projekt „Naša školska dvorana i dva razreda na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja“ koji je imao za cilj stvaranje boljih uslova za provođenje nastavnog procesa u predmetu tjelesni i zdravstveni odgoj. Ovim projektom smo  izvršili sanaciju grijanja, zamijenili ulazna vrata i vrata na svlačionicama te ugradili mehanizme za regulaciju  provjetravanja prostora za vježbanje.
Proglašenjem pandemije naši učenici su imali zabranu korištenja sportske dvorane, ali se nadamo da će se u narednoj godini vratiti redovnim nastavnim aktivnostima.
Projekt je proveden zahvaljujući finansijskoj podršci Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Prije:

Poslije: