U znanju je moć!
O B A V I J E S T
O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

Zaposlenici JU “Srednja škola” Konjic su na kolektivnom godišnjem odmoru do 16.08.2021. godine.