U znanju je moć!
Obilježavanje CIVITAS-ove godišnjice u našoj školi
Obilježavanje CIVITAS-ove godišnjice u našoj školi

Obilježavanje CIVITAS-ove godišnjice u našoj školi

S obzirom na to da CIVITAS – obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava obilježava 25 godina školskih programa, sinoć je ovaj događaj obilježen i u JU “Srednja škola” Konjic.
Naime, upriličen je prigodan program koji se sastojao iz dva dijela. Prvi dio sačinjavao je panel na temu “25 godina CIVITAS školskih programa u Srednjoj školi Konjic”, a panelisti su bili direktorica škole Enisa Karkelja, profesorica Sevla Krivić i profesor Haris Hadžizukić.
U svom obraćanju učenicima, direktorica škole, Enisa Karkelja govorila je o CIVITAS školskim programima u našoj školi i značaju tih programa, gdje je osim predmeta demokratija i ljudska prava posebno istakla i Projekt građanin, a spomenula je i program Umijeće življenja te učešće naše škole na Brčko ljetnim kampovima i programima Noć u muzeju. Naročito važnim za današnje vrijeme, istakla je znanja i vještine koje se razvijaju kroz CIVITAS školske programe. Na kraju se zahvalila svim učenicima i profesorima koji su dali doprinos u postizanju izuzetnih rezultata na polju građanskog obrazovanja, a naročito u Projektu građanin.
Profesorica Sevla Krivić je govorila o predmetu demokratija i ljudska prava za srednje škole. Prisutnima je predstavila plan i program predmeta te ciljeve i zadatke, kao i način realizacije nastavnih sadržaja sa posebnim akcentom na interaktivne metode. Govorila je i o udžbeniku za predmet demokratija i ljudska prava te posebno istakla da je to udžbenik koji se koristi u cijeloj Bosni i Hercegovini i da je izdavač udžbenika CIVITAS koji je donirao udžbenik svim učenicima u Bosni i Hercegovini. Na kraju svog izlaganja govorila je o važnosti izučavanja ovih sadržaja za naše društvo, a naglasila je i ulogu CIVITAS-a u obuci i treningu nastavnika koji predaju ovaj predmet te o programu certifikacije nastavnika.
Profesor Haris Hadžizukić je govorio o Projektu građanin kao praktičnom dijelu i sadržaju predmeta demokratija i ljudska prava i njegovom značaju u razvoju građanskih kompetencija kod učenika. Istakao je da je to svojevrstan trening učenika i najkonkretniji vid pripreme za njihov budući građanski i politički život koji je osmislio i realizuje CIVITAS BiH. Predstavio je i korake u Projektu građanin sa posebnim akcentom na kreiranje mjera javne politike i izradu akcionih planova. Pomenuo je i teme/probleme kojima su se bavili učenici u više od dvije decenije Projekt građanin u našoj školi, kao i rezultate koje su postigli na takmičenjima. Posebno je istakao mjere javne politike koje su predložili naši timovi u Projektu građanin, a koje su usvojene i realizovane od nadležnih institucija, npr. Odluka o jednokratnoj naknadi porodiljama u HNK, Odluku o izboru upravitelja stambenih zgrada u Konjicu, Odluku o formiranju Vijeća za mlade u Konjicu i dr.
Za drugi dio programa vezana je izložba “Projekt građanin”, na kojoj su predstavljeni panoi sa školskih takmičenja iz prethodnih godina.
Važno je napomenuti da su, pripremivši mini koktel za učesnike manifestacije, svoj doprinos obilježavanju godišnjice dali i učenici ugostiteljske škole – smjer konobar.

Obrazovnom centru CIVITAS upućujemo iskrene čestitke!