U znanju je moć!
Korak bliže ka realizaciji velikog projekta
Korak bliže ka realizaciji velikog projekta

Korak bliže ka realizaciji velikog projekta

Nakon što je u mjesecu augustu potpisan Sporazum o partnerstvu, realizacija projekta „Unapređenje javno-privatnog dijaloga u cilju prilagođavanja srednjeg stručnog obrazovanja potrebama lokalnog tržišta rada na području općine Konjic“ nastavljena je kroz izradu studije opravdanosti nabavke potrebne opreme i reviziju NPP-a za zanimanja CNC operater, te plinski i vodoinstalater.
Stoga je 30. septembra 2021. godine u prostorijama hotela Garden City Konjic održana prezentacija koju su vodili koordinatori za izradu studije i reviziju NPP-a, profesori Sanjin Džajić, Merima Memić i Benjamin Zerem, a istoj su prisustvovali predstavnici svih učesnika u projektu. Kako bi krajnja realizacija projekta bila uspješna, prezentaciji je prethodio kontinuiran rad s detaljnim analizama činjeničnog stanja, potrebnih akcija i očekivanih rezultata.
Kako je profesor Sanjin Džajić istakao, izrada studije opravdanosti nabavke opreme za provođenje NPP-a predstavlja logičan korak nakon izrade Elaborata opravdanosti uvođenja zanimanja, a metodologiju njene izrade čini nekoliko etapa:

  • utvrditi opremu sugeriranu nastavnim planom i programom za praktičnu nastavu,
  • tehničku opremljenost škole za izvođenje praktične nastave,
  • opremljenost kompanija koje će biti domaćini našim učenicima na praktičnoj nastavi,
  • raskorak između propisanog, potrebnog i postojećeg stanja.
Nakon utvrđenog činjeničnog stanja, izrada studije zahtijevala je istraživanje tržišta za nabavku neophodne opreme, pri čemu se insistiralo na izradi plana nabavki u fazama. Na osnovu urađenih analiza, nabavka opreme za zanimanje plinski i vodoinstalater iznosi 34.700,80 KM, a za zanimanje operater na CNC mašinama cijena nabavke je oko 30.500,00 KM. Kad ovim cijenama dodamo i iznos repromaterijala, školovanje upisane generacije dva nova zanimanja iznosi oko 78.000 KM. Uz pomoć Fondacije Helvetas, Općine Konjic i Udruženja privrednika općine Konjic obezbijedit će se oprema neophodna za sticanje kompetencija koje će učenicima omogućiti lakše zaposlenje nakon završenog školovanja.
Revizija NPP-a utemeljena je na radionicama organiziranim kako bi koordinatori i članovi grupa pripremili nacrte moderniziranih nastavnih planova i programa za praktičnu nastavu. Profesorica Merima Memić naglasila je da revizija ima za cilj da doprinese:
  • razvoju kompetencija, znanja i vještina mladih ljudi,
  • bržem zapošljavanju nakon završetka obrazovanja,
  • razvoju kompetencija nastavnika,
  • unapređenju poslovnog okruženja.
Osim toga, članovi radne grupe istakli su potrebu za dodavanjem novih nastavnih sadržaja koji prate zahtjeve lokalnog tržišta rada, kao i smanjenje planiranog broja časova za izučavanje nastavnih sadržaja koji se u praksi rijetko primjenjuju.
Profesor Benjamin Zerem kroz prezentaciju je ukazao na to da su članovi radnih grupa iskoristili svoje znanje i kompetencije, te donijeli kvalitetne zaključke u vezi s inoviranjem NPP-a za zanimanje plinski i vodoinstalater. To je rezultiralo nizom konstruktivnih prijedloga za određene izmjene u NPP-u, koje su hronološki (od prvog do trećeg razreda) i po oblastima iznesene, evidentirane i kasnije iskorištene za reviziju NPP-a. Pri tome ističe da je neophodno da se NPP uskladi sa potrebama lokalnog tržišta, kao i da prati tehničke, odnosno tehnološke novitete, te upotrebu novih materijala u nastavi. Revidirani NPP bi trebao polučiti boljoj osposobljenosti budućih plinskih i vodoinstalatera da odgovore potrebama tržišta rada.
Nadamo se da će zajednički ciljevi projektnog tima biti ispunjeni, a koordinatorima i svim članovima radnih grupa se zahvaljujemo na nesebičnom zalaganju. Međutim, posebnu zahvalnost zaslužuju naši partneri Općina Konjic, Fondacija Helvetas Moja Budućnost, Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic i Agencija PRVI KORAK doo Konjic, bez čijeg doprinosa ovaj projekt ne bi bio moguć.