U znanju je moć!
Predavanje o poljoprivredi i proizvodnji hrane
Predavanje o poljoprivredi i proizvodnji hrane

Predavanje o poljoprivredi i proizvodnji hrane

Dosadašnja saradnja između Caritas-a i naše škole dodatno se razvila uz podršku Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta iz Sarajeva i uvaženog prof. dr. Sabrije Čardo. U utorak, 26.10.2021. godine, učenicima poljoprivredne tehničke škole održano je predavanje o poljoprivredi i proizvodnji hrane. U svom predavanju profesor Čardo je istakao određene procese koji dovode do uspješne proizvodnje, učenike je dodatno educirao o zemljištu i njegovom nastanku, o važnosti vode i njenoj povezanosti sa zemljištem, kao i o procesu pročišćavanja vode u prirodi.
Učenici su imali priliku da kroz praktične zadatke usvoje nova znanja i vještine, ali i da uvide važnost povezanosti tehnologije i poljoprivrede, te da se upoznaju sa svim olakšicama koje ta povezanost poljoprivrednom radu donosi. Važno je istaći da učenici nisu krili svoje oduševljenje i zahvalnost jer su kroz zanimljivo predavanje naučili nešto novo.Sa željom da saradnju nastavimo kroz nove projekte, svim učesnicima se iskreno zahvaljujemo.