U znanju je moć!
O B A V I J E S T
O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

Zaposlenici JU “Srednja škola” Konjic su na kolektivnom godišnjem odmoru do 18.08.2022. godine.