U znanju je moć!
Zamjena fluorescentnih sijalica u Srednjoj školi Konjic
Zamjena fluorescentnih sijalica u Srednjoj školi Konjic

Zamjena fluorescentnih sijalica u Srednjoj školi Konjic

S ciljem zaštite okoliša, smanjenja potrošnje električne energije, kao i potrošnje javnog novca u budžetu HNK-a, u našoj školi je realiziran projekat zamjene fluorescentnih sijalica. Projekat je podržan javnim konkursom Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu novčanih sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu.

Radove na demontaži fluorescentnih sijalica i njihovoj zamjeni led cijevima obavili su domari uz asistiranje učenika elektrotehničke stručne škole, a stručnu pomoć pružio je i nastavnik praktične nastave Hamid Džajić, pridržavajući se propisa, standarda i tehničkih normativa. Navedeni radovi su izvršeni u školskim učionicama, a reflektori su postavljeni u fiskulturnu salu.

Detaljnije o projektu: Projekat zamjene fluorescentnih sijalica