U znanju je moć!
Reparacija školskih harmonika
Reparacija školskih harmonika

Reparacija školskih harmonika

Muzička kultura je neizostavan činilac u razvoju specifičnih i općih kompetencija svakog učenika jer budi trajni interes za muziku, utiče na razvoj muzičkih sposobnosti i znanja, kreativnog izražavanja i komunikacije. U procesu usklađivanja teorijske nastave sa muzičkom praksom nesebičnu podršku pružio nam je gospodin Mirsad Subašić, njegovatelj muzičke tradicije našeg podneblja u širem muzičkom kontekstu i vrsni poznavatelj harmonike kao muzičkog instrumenta.

Naime, gospodin Subašić je u svrhu poboljšanja nastave muzičke kulture i vannastavnih aktivnosti reparirao dvije školske harmonike te tako spriječio njihovo propadanje i dodatna oštećenja. Osim što ih je učinio dostupnim talentiranim učenicima, ujedno je potvrdio činjenicu da je naša škola neodvojivi dio zajednice koji nam služi i koji zajedno možemo unaprijediti.

Gospodinu Subašiću se zahvaljujemo na podršci i nastojanju da nastavu muzičke kulture učenicima učini zanimljivijom.