U znanju je moć!
Donacija firme Monter d.o.o.
Donacija firme Monter d.o.o.

Donacija firme Monter d.o.o.

Donacijom vrijedne opreme i pribora za kabinet praktične nastave elektrotehničke struke, lokalna firma Monter d.o.o. ne samo da je prepoznala vrijednost ovog atraktivnog smjera, nego i konkretno doprinijela unapređenju nastavnog procesa i uslova rada.

Zahvaljujući razumijevanju i dobronamjernoj podršci direktorice Lejle Novalić, naši učenici će motiviranije i uspješnije usavršavati svoje sposobnosti i vještine, zbog čega se svesrdno zahvaljujemo.