JU "Srednja škola" Konjic

JU "Srednja škola" Konjic

Unaprijeđenje srednjeg stručnog obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta rada

U četvrtak 1. aprila tekuće godine Fondacija HELVETAS Moja budućnost i JU “Srednja škola” Konjic održali su online prezentaciju na temu “Elaborati opravdanosti uvođenja novih zanimanja: vodoinstalatera, zavarivača, operatera na CNC mašinama i nanosioca zaštitnih prevlaka-galvanizera u JU “Srednja škola” Konjic”. Na prezentaciji je prisustvovalo preko 30 učesnika, uključujući predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, Općine Konjic, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo Mostar te predstavnike poslovnih subjekata, osnovnih škola i roditelja učenika.

Do izrade elaborata i dobijenih rezultata došlo se kroz Srednjoročnu analizu prognoza kretanja po zanimanjima koja je 2020. urađena uz podršku Fondacije HELVETAS Moja budućnost te niza okruglih stolova sa Općinom Konjic, Srednjom školom Konjic i lokalnim poslovnim subjektima, gdje se došlo do saznanja da metaloprerađivačka industrija i građevinski sektor imaju potrebu za određenim zanimanjima.

Prezentatori elaborata ujedno i zaposlenici Srednje škole Konjic:

Sanjin Džajić dr. sc. tjelesnog odgoja i sporta, Donisa Begtašević prof. pedagogije, Amina Hondo dipl. ing. elektrotehnike i Elma Bubalo dipl. ing. hemije, naglasili su da je cilj doći do odgovora na pitanja:

 • Kakva je potražnja za ciljanim zanimanjima?
 • Kako uključiti obrazovne institucije, privredne subjekte, općinu, roditelje i učenike u taj proces?
 • Na koji način učenike najadekvatnije pripremiti za tržište rada?
 • Kako motivisati učenike da upišu zanimanja koja su deficitarna?

Analizom provedenih elaborata zaključeno je sljedeće:

 • Služba za zapošljavanje Konjic nema prijavljenih osoba sa zanimanjima koja su bila tema elaborata.
 •  Poslovni subjekti su iskazali interes za: realizaciju praktične nastave i ferijalne prakse u njihovim preduzećima, promociju zanimanja i usavršavanje teoretskih i praktičnih znanja i vještina profesora, te za razne druge stimulanse za učenike.
 • Kroz kvalitetnu promociju zanimanja povećati zainteresovanost učenika.

S obzirom da je iskazan interes poslovnih subjekata za ciljanim zanimanjima, sljedeći korak koji vodi ka realizaciji uvođenja istih je u kvalitetnom karijernom informisanju učenika i roditelja učenika osnovnih škola.

Izrada elaborata opravdanosti uvođenja novog zanimanja u Srednjoj školi Konjic

Izrada elaborata opravdanosti uvođenja novog zanimanja u Srednjoj školi Konjic

JU „Srednja škola“ Konjic je učesnik projekta „Moja Budućnost“  koji  implementira Fondacija Helvetas, koju je osnovala razvojna organizacija HELVETAS iz Švicarske. Cilj  ovog projekta je unaprijediti kvalitet saradnje privrede i stručne škole, približiti deficitarna stručna zanimanja mladima te omogućiti njihov lakši prelazak na tržište rada. U projekt su uključeni  Općina Konjic, Agencija za ekonomski razvoj Prvi korak d.o.o Konjic i privrednici s područje naše općine.

Za potrebe ovog projekta naša škola  je krenula sa izradom elaborata opravdanosti uvođenja novog zanimanja i to za četiri zanimanja:

 • vodoinstalater,
 • zavarivač,
 • galvanizer i
 • operater CNC mašina.

Izrada elaborata obuhvata:

analiza potrebe lokalne privrede za navedenim zanimanjima, evidencija nezaposlenih za navedena zanimanja, analiza interesa  učenika i roditelja za upis  za navedena zanimanja, opis i standard zanimanja te kadrovski i materijalni zahtjevi za  uvođenje navedenih zanimanja u  obrazovnu ustanovu. Poseban akcent biće stavljen na raspoloživost privrede za unapređenje saradnje sa školom putem promovisanja zanimanja, učešća u reviziji nastavnih programa, organizovanje praktične nastave u okviru stvarnih radnih situacija.

Ovim projektom škola provodi potpuno novi pristup  prilikom uvođenja  novih zanimanja, zasnovan na egzaktnim pokazateljima, a u cilju da naši učenici dobiju priliku za zaposlenje, nakon završetka srednjeg obrazovanja.