U znanju je moć!
K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole i pomoćnika direktora
K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole i pomoćnika direktora

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Škole i pomoćnika direktora

U prilogu se nalazi tekst konkursa koji je objavljen u “Dnevnom avazu” 14.09.2022. godine.