U znanju je moć!
Mladi eko-reporteri
Mladi eko-reporteri

Mladi eko-reporteri

Budući da je sklad između čovjeka i njegovog prirodnog okruženja ozbiljno narušen, jačanje svijesti o zaštiti životne sredine nikada nije bilo potrebnije ni značajnije. Uz porodicu, škola ima ključnu ulogu u stvaranju osjećaja odgovornosti kod mladih i razvijanju spoznaje da opstanak ljudske vrste zavisi upravo od našeg odnosa prema prirodi.

U vezi s tim, Fondacija za ekološku edukaciju (FEE) pokrenula je Licencirani internacionalni program Eko-škole kao najveći Program u oblasti zaštite životne sredine i osnaživanja mladih. Jedna od 45 zemalja učesnica je i Bosna i Hercegovina, a u cijeli proces uključeno je i održavanje takmičenja za osnovne i srednje škole pod nazivom „Mladi eko-reporteri“. Misija takmičenja je podsticanje učenika na istraživanje, izvještavanje i iznalaženje eventualnih rješenja vezanih za probleme zaštite životne sredine, a posljednje je održano u maju ove godine u organizaciji Inkubatora društvenih inovacija „MUNJA“, platforme Hoću.ba i kompanije EKOPAK.

Pod vodstvom profesorice Ozane Alagić, našu školu su predstavili gimnazijalci i gimnazijalke – Ammar Kriještorac, Anes Lapo, Faris Suljić, Lejla Drkić, Lina Ahmed i Ramiza Cakić. Budući da su se aktivnosti mogle prikazati kroz eko-reportažu, foto-priču, fotografiju ili kratki video, učenici su odabrali formu videa i, podijeljeni u dvije grupe, obradili teme „Erozija tla“ i „Utjecaj kiselih kiša na živi svijet“. Pri tome je korišten STEAM model učenja, koji promovira vještine kritičkog mišljenja, kolaboracije, komunikacije i kreativnosti, a primjenom znanja iz geografije, hemije i biologije ostvarena je i međupredmetna povezanost. Kvalitetna obrada tema naše predstavnike je dovela do učešća u finalu takmičenja, te ostala mali podsjetnik da svakodnevno moramo koristiti sve potencijale kako bismo životnu sredinu zaštitili i sačuvali od uništenja.

Tekst: Alema Gagula