U znanju je moć!
Vrijedna donacija BH Telecom-a
Vrijedna donacija BH Telecom-a

Vrijedna donacija BH Telecom-a

Kako su savremeno opremljeni kabineti osnova za ostvarivanje kvalitetnog nastavnog procesa, već nekoliko godina kontinuirano i posvećeno radimo na nabavci potrebne opreme. S jednakom voljom i uz novčanu donaciju BH Telecoma, u prethodnom periodu realiziran je i pojekat “Informaciona tehnologija u službi razvoja stručnih kompetencija učenika srednje škole”.

Donirana sredstva omogućila su nabavku sedam SMART televizora što je omogućilo da se ostvari opći cilj projekta, odnosno kvalitetniji nastavni proces u okviru određenih predmeta. Na taj način su poboljšani materijalni uslovi za održavanje nastave, kompetencije učenika za određena zanimanja, povećana je motivacija učenika, kao i broj ostvarenih nastavnih jedinica koje zahtijevaju upotrebu digitalnih medija.

Svjesni ostvarene dobrobiti navedenog projekta, kompaniji BH Telecom se iskreno zahvaljujemo.